BAG Annual Meetup 2023

Balkan Adventure Group (BAG) Annual Meetup in Bulgaria 2023

Balkan Adventure Group (BAG) is the first and largest group of motorcycle travelers with over 10 years of history. The meetups are already traditional and expected, this will be the 13th in a row. For several years now, already with a serious international presence. Every year they are organized in a different part of Bulgaria with the aim of getting to know and presenting the interesting and less popular geographical and historical places in the area of the event. In addition to the organized presentations by travelers, there are also those for motorcycles, motorcycle gear, and equipment. In every meetup, we always try to do something for our planet. Especially at this meeting, we will plant twenty trees, and each of the participants who are able and willing will be welcome to join.

Program of the event

Dates: 11th - 14th of May, 2023 (Thursday-Sunday)

Location: Yurt settlement next to the "Naedno" camping site in the village of Neofit Rilski, Vetrino Municipality, Varna Region. Link to Google maps here. 


The game BAG Explorer 2 will be held on 13.05.2023.

Accommodation and terms

Accommodation is available in yurts or tents. The yurts are for 4 people. The minimum payment for a yurt is for the accommodation of four people, but it could be used by one person. Accommodation in tents is a decision of the campers and we have no conditions for it. The campsite has excellent sanitary facilities, barbecues, and places to sit and drink. There will be campfires and some other teases that we'll keep secret for now. In general, we have all the necessary conditions for a mega-good outdoor experience. Some hard-core adventurers might find it too luxurious!

Of course, there will be more options, like hotel rooms and even private super VIP villas.

Food will be your responsibility, but we don't think this will be a problem for anyone. There is a shop and a restaurant in the village, and the campsite, as already mentioned, has barbecue facilities. Nearby, there is also a restaurant where they make snacks, grills, and other meals. We have only taken care of breakfast, which is, however, the most important meal of the day. We will have a bar in the campsite, from which you can get all the drinks that you might need.

On one of the days, the guys from BMW Varna will bring a few motorcycles for test rides.


Prices per person

1. BAGFEST + BAG EXPLORER 2 WITH ACCOMMODATION IN A YURT:
- Three-day package - BGN 230 (entrance, overnight stays, snacks, game).
- Two-day package - BGN 180 (entrance, overnight stays, snacks, game).


2. BAGFEST IN A TENT:
Overnight in a tent for one night - BGN 35 (entrance, overnight stay, breakfast)
Overnight in a tent for two evenings - BGN 60 (entrance, accommodation, snacks)

For those who do not think of staying overnight in the camp:
One-day entrance fee - BGN 10.
Entrance fee for the entire event – BGN 15.

ENTRY FEE FOR BAG EXPLORER 2BGN 40.

Each participant in the game will receive a sticker, a surprise gift, and participation in a raffle from us, and from the owners - wood for the grills, sound system, internet, parking, and site security. The yurt camp has its own staff who will take care of the above.

Registration and payment

To make the reservation valid, you need to transfer the amount of the package, stating BAGFEST 2023 in the "Basis" field, which package you are paying for, and a contact phone number.

You can make transfers to the following account:

Unicredit Bulbank
BG43UNCR70001525235541
Emil Angelov Ivanov


Stay tuned to the event in the Discussion section for details. We will try to inform you in detail about all the planned things because everything is in development here, or on our Facebook page.

If you need any additional  information (hotel bookings, VIP villa, or anything else, please send an e-mail to: balkanmotoadv@gmail.com

----------------------------------------------------------------------


Balkan Adventure Group (BAG) е първата и най-голяма група от мото пътешественици с над 10 годишна история. Сбирките са вече традиционни и очаквани, тази ще е 13та подред. От няколко години насам, вече и със сериозно международно присъствие. Всяка година се организират в различна част на България с цел опознаване и представяне на интересните и не толкова полпулярни географски и исторически места в района на мероприятието. Освен организираните презентациите от пътешественици, има такива и за мотоциклети, мото екипировка и оборудване. Също така всеки път се стремим да направим и едно добро дело. Специално на тази среща ще засадим двайсетина дървета и всеки от участниците, който може и има желания ще добре дошъл да се включи.
 

Програма на събитието
Дати: 11 - 14 май 2023 г. /четвъртък-неделя/
Място:
Юртено селище към къмпинг „Наедно“ в с. Неофит Рилски, Община Ветрино, Област Варна
 

BAG eXplorer 2 ще се проведе на 13.05.2023г, като за условията на играта ще има отделен пост.
 

НАСТАНЯВЯНЕ И УСЛОВИЯ:
Има възможност за настаняване в юрти или на палатки.
Юртите са 8-местни. Минималното заплащане за юрта е за настаняване на четирима човека, пък може да си я ползва и един. Максималният капацитет на юрта е осем човека, няма опции за повече. Настаняването в палатки е решение на палаткуващите и за него нямаме условия. 
Къмпингът разполага с чудесни санитарни помещения, с барбекюта, с места за седенки и запои. Ще има огньове. Ще има и други закачки, които засега ще запазим в тайна. Въобще имаме всички необходими условия за едно мега добро адвенчър изживяване, да не кажем даже, че на закоравелите адвенчъри луксът може да им дойде вповече.
Изхранването
ще е ваш ангажимент, но не мислим, че това ще бъде проблем за някой. В селото има магазин и ресторант, а къмпингът, както вече споменахме, има условия за барбекю. В близост до къмпинга има и заведение, в което правят закуски, скара и други хапвания. Ние сме се погрижили само за закуската, която обаче е най-важното хранене за деня. Ще разполагаме с бар в къмпинга, от който ще набавяме необходимите ни за хидратация и настроение напитки.
 

ЦЕНИ НА ЧОВЕК: 

BAGFEST + BAG EXPLORER 2 С НАСТАНЯВАНЕ В ЮРТА:
-    Тридневен пакет – 230 лв. (вход, нощувки, закуски, игра)
-    Двудневен пакет – 180 лв. (вход, нощувки, закуски, игра)

BAGFEST НА ПАЛАТКА:
-    Нощувка на палатка за една вечер – 35 лв. (вход, нощувка, закуска)
-    Нощувка на палатка за две вечери – 60 лв. (вход,  нощувки, закуски)

За тези които не мислят да остават да нощуват в лагера:
-    Еднодневна входна такса – 10 лв.
Входна такса за цялото събитие – 15 лв.

ВХОДНА ТАКСА ЗА BAG EXPLORER 2 – 40 лв.

КОМПЛИМЕНТИ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ:
Всеки участник ще получи стикер, подарък изненада и участие в томбола от нас, а от собствениците – дърва за скарите, озвучаване, интернет, паркинг и охрана на обекта.
Юртеният лагер си има самостоятелен персонал, който ще следи за гореизреденото.

 

ЗАПИСВАНИЯ И ПЛАЩАНЕ:
За да направите резеврацията валидна е нужно да преведете сумата на пакета, като в поле „Основание“ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочeте BAGFEST 2023, кой пакет плащате и телефон за обратна връзка.

Преводите можете да направите на следната сметка:

УниКредит Булбанк
BG43UNCR70001525235541
Емил Ангелов Иванов

 

Следете в събитието в раздел "Дискусия" за подробности. Ще се постараем да информираме подробно за всички замислени неща, защото всичко е в развитие.
За допълнителна информация: тук, на
страницата в ФБ, или на е-mail: balkanmotoadv@gmail.com